• 001-top-banner-1.png
  • 0001-top-banner-2.png
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 12.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 25.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg

Сохранить

Вакансії

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Роз'яснення до порядку нарахування за додаткові обсяги стічних вод, які потрапляють в міську систему водовідведення внаслідок випадання атмосферних опадів

Порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведеннянаселених пунктів України визначений «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрованими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190,(із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства131 від 27.03.2012)

Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання питної води, скидання стічних вод.

Згідно із п. 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 вищезазначених «Правил користування…» середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі - поверхневі стічні води), Ор і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою

Ор = Од + Ос + Опм , (1)


де Ор - середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, куб.м/рік;
Од - середньорічний об'єм дощових вод, куб.м/рік;
Ос - середньорічний об'єм снігових вод, куб.м/рік;
Опм - середньорічний об'єм поливально-мийних вод,куб.м/рік.

Середньорічний об'єм дощових вод, Од , визначають за формулою

Од = 10Hд Kд Fд , (2)


де Hд - кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за
метеорологічними даними;
Kд - загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість
дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі ,
водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік),
від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;
Fд - загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з
різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у
додатку 3 до
«Правил користування…»

  ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
стоку дощових вод з територій населених пунктів
для площ стоку з різним видом поверхні

Вид поверхні або площі стоку

Загальний коефіцієнт стоку

1. Населені пункти з чисельністю населення від 250 тис. осіб до 1000 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:

 

покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття

0,7

бруковані або щебеневі мостові

0,5

райони населеного пункту без дорожніх
покриттів, сквери, бульвари

0,25

газони

0,1

райони багатоповерхової забудови

0,45

2.Населені пункти з чисельністю населення від 50 тис. осіб до 250 тис. осіб

0,45

3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб

0,35

Для визначення середньорічного об'єму дощових вод, Од , з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, кд , для загальної площі стоку, Fд , розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 3, для площ стоку з різним видом поверхні.

Середньорічний об'єм снігових вод, Ос , визначають за формулою

Ос = 10Hс Kс Fc, (3)

де Hс - кількість опадів за холодний період року (загальна початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

Kс - загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуваннямприбирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання
водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

Fc - загальна площа стоку снігових вод з територіїпідприємства, установи, організації, га.

 

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, Опм , що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою

Опм = 10MPFпм кпм , (4)
де M - питома витрата води на миття покриттів (як правило, приймається
1,35 л/кв.м на одне миття), л/кв.м;
P - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає
близько 150), од.;
Fпм - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття,га;
кпм - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймаєтьсярівним
0,5)

Відповідно до довідки від 25.09.2012 №37-03/1-4/1501 Херсонського обласного центру з гідрометеорології середньорічний шар опадів в холодний період року (листопад – березень) складає 162 мм, в теплий (квiтень – жовтень) – 291 мм. Замінивши перемінні в формулах на їх числові значення, отримаємо, що нарахування за додатковий обсяг стічних вод з 100 кв.метрів поверхні в теплий або холодний період складе:

 

 

Додатковий обсяг стічних вод

Теплий період :

 

Тверді поверхні

20,37 куб.м / 100 кв.м

Ґрунтові поверхні

7,275 куб.м / 100 кв.м

Зелені насадження

2,91 куб.м / 100 кв.м

Холодний період

9,72 куб.м / 100 кв.м

Поливально-мийні

101,25 куб.м /100 кв.м

При цьому, на відміну від розрахункової формули діючих раніше «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 №65 та втративших свою чинність з 07.07.2008, розрахунковий обсяг випадаючих опадів вже не залежить від конкретного розрахункового року, а є статистичною величиною, що визначається за результатами багаторічних метеорологічних спостережень, а також за результатами обстеження умов скидання додаткових обсягів стічних вод  конкретним підприємством.

Ми спеціально приводимо докладний опис розрахунків для того, аби всі зацікавлені особи мали можливість ознайомитись з методикою нарахування і висловити свої заперечення, або зауваження, з приводу правильності її використання. При цьому бажано, щоб зауваження мали технічний або юридичний характер. У випадку необхідності ми готові надати додаткову інформацію та пояснення за телефоном: 49-12-66.