• 001-top-banner-1.png
  • 0001-top-banner-2.png
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 12.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 25.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg

Сохранить

Вакансії

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Категорія: Підрозділи

Забезпечення споживачів міста якісною питною водою є одним з основних завдань підприємства. Як відомо, водопостачання херсонців здійснюється    з підземного водоносного горизонту 6-ма насосними станціями водопроводу, або безпосередньо із артезіанських свердловин. Вода з відкритих джерел, зокрема із р.Дніпро, для водопостачання міста не використовується.

 

Вода з артезіанських свердловин не містить шкідливих органічних сполук, але часто має природну жорсткість, яка пов’язана з її проходженням крізь природні вапняні фільтри. Надмірне або тривале використання артезіанських свердловин призводить до їх зносу, що впливає на якість води. Також на якість води впливає недбайливе відношення до підземного водозабору самих споживачів, які на власних подвірях бурять свердловини без урахування санітарних норм. Це призводить до забруднення водоносного горизонту. Буріння нових свердловин, реконструкція або виведення з експлуатації таких, що подають воду зниженої якості, заміна водопровідних мереж та запірної арматури, промивання мереж – це не повний перелік заходів, які використовує Водоканал для того, щоб якість води відповідала нормативним показникам.

Щоденний контроль якості питної води, що надається населенню, здійснюється атестованою хіміко–бактеріологічною лабораторією контролю якості питної води (свідоцтво №80 від 11.12.2013р.) МКП «ВУВКГ м.Херсона» згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а також правил виробничого контролю у сфері питного водопостачання населення.

Співробітники лабораторії здійснюють виробничий контроль безпечності та якості питної води за 36 показниками: у місцях водозабору, перед надходженням у водопровідну мережу, у розподільчій мережі.

Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічними), санітарно-хімічними та радіаційними.                

           Широкий спектр параметрів, які досліджуються лабораторією питної води, її технічне і кадрове оснащення дозволяють кваліфіковано дати комплексну оцінку якості питної води. Щодня фахівці лабораторії відбирають понад 25 проб питної води в різних районах нашого міста. Контролюється якість питної води і після проведення аварійно-відновлювальних, ремонтних робіт на міських мережах водопроводу.

             Лабораторія контролю якості питної води була створена у 1954 році та до теперішнього часу з честю виконує покладені на неї функції. В теперішній час лабораторію очолює відповідальний фахівець, професіонал високого рівня Колесникова Л.Б., що працює на посаді керівника з 1985 року, а загальний стаж її роботи на підприємстві складає 40 років. За бездоганну та плідну працю Лідія Борисівна нагороджена почесними грамотами та подяками Водоканалу і міської ради.

Інженер-бактеріолог Яковенко І.О. є надійною підтримкою та заступником начальника лабораторії, добрим наставником та досвідченим фахівцем своєї справи. Їй допомагає лаборант-мікробіолог Христенко О.В.

Інженери-хіміки Петришина Т.Є та Теньшова О.В. досконально освоїли і впроваджують передові методи контролю якості питної води.

Заслуговують доброго слова і поваги ветерани лабораторії. Майже 40 років віддала служінню чистій воді хімік – лаборант Ревелева Н.М. Великим досвідом   володіють  пробовідбірники Ревелева Л.О. та Компліментова Т.В.

Багато років віддали лабораторії ветерани Петришина Л.О. та Богуненко Е.А, які були душею колективу і опорою керівництва лабораторії.

Колектив лабораторії не тількивисокопрофесійний, але й дуже дружній та талановитий. Про це свідчить і його активна участь у громадському житті підприємства, зокрема у художній самодіяльності.

Не займати професіоналізму та спрацьованості робітникам іншої лабораторії Водоканалу, яка була створена у 1974 році. Це аналітична лабораторія контролю стічних вод, колектив якої  оперативно та на самому високому професійному рівні контролює стан стічних вод на вході до міських очисних споруд каналізації та після повного циклу їх механічного та біологічного очищення.

Підрозділ здійснює контроль за якістю стічних вод, які скидаються підприємствами у систему каналізації Херсона, згідно з графіком відбору проб та виконує лабораторний контроль якості очищеної стічної води та зворотніх вод. Якість очистки стічних вод контролюється за 22 показниками. А це близько 3000 досліджень за місяць.

З 2014 року лабораторію очолює Смолєва С.М., яка завжди знайде необхідні пріоритети та вміло керує роботою підлеглих, із знанням вникаючи в процес досліджень на будь-якій стадії.

Особливої поваги заслуговують лаборанти хімічного аналізу Маракуца О.С. та Мельник Т.В., які більше 30-ти років працюють на підприємстві та за високий професіоналізм і відданість своїй справі неодноразово нагороджувались почесними грамотами.

Інженер-лаборант Харчук І.С. працює в лабораторії з 2015 року, але за такий короткий термін зарекомендувала себе ініціативним співробітником, здатним взяти на себе відповідальність у вирішенні складних питань.

Нещодавно до штату лабораторії приєднались досвідчені лаборанти Акулова І.В. та Аліфанова М.В., які володіють сучасними методиками виконання вимірювань, що вдало використовують на практиці.

Більше 20 років плідно працює на підприємстві відповідальний пробовідбірник Корольова Г.Я. Кожного дня, у будь-яку погоду, вона забезпечує відбір приблизно 40 проб у різних точках МОС, а також здійснює відбір проб стічних вод підприємств міста.

Організація та координація дій з контролю стічних вод покладена на службу екологічно-санітарного контролю стічних вод – службу екології Водоканалу.

Служба екології Водоканалу, за результатами аналізів відібраних проб стічних вод підприємств, робить висновок про відсутність або наявність у них перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин, веде моніторинг якості стічних вод, здійснює на підприємстві контроль на облік викидів та відходів.

Начальник служби екологічно-санітарного контролю та контролю стічних вод підприємств, Присяжнюк В.Г., який на протязі 20 років очолював Херсонський Водоканал на посаді директора, з висоти свого виробничого досвіду та освіти вдало координує діяльність служби, завдає стратегічні напрямки роботи та завжди налаштований на розвиток і удосконалення процесу екологічного контролю, керуючись умінням глибоко та комплексно аналізувати ситуацію.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Заступник начальника Бондар І.П. та технік-еколог Пуля Ю.Є,. за підтримки енергійного керівника, здійснюють контроль за екологічно-санітарним станом підприємства, стежать за умовами скиду стічних вод підприємствами та розрахунками за очистку стічних вод, укладають додаткові угоди на доочистку стічних вод, контролюють умови зберігання, пересування та утилізації відходів, складають статистичні звіти та декларації екологічного податку тощо.

Співробітники екологічної служби, лабораторій питної води та контролю стічних вод наполегливо та планомірно виконують свої функції, а також вирішують спільні питання природоохоронної діяльності на підприємстві, дбають про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Завдяки їх щоденній праці херсонці можуть бути впевненими у екологічній безпеці водоспоживання у нашому місті.