• 001-top-banner-1.png
  • 0001-top-banner-2.png
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 12.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 25.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg

Сохранить

Вакансії

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Категорія: Тарифи та норми 2014

Діяльність міського комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" (далі - МКП «ВУВКГ м. Херсона», підприємство, Водоканал) з надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення протягом тривалого часу носить збитковий характер. Так, фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства за останні три роки є збитки, а саме:

 

2011 р. - 6252,0 тис. грн.;

2012 р. - 2420,0 тис. грн.;

2013 р. - 10064,0 тис. грн.;

за перше півріччя 2014 року -3 611 тис.грн.

Протягом останніх років фінансовий стан підприємства погіршується, зростає кредиторська заборгованість за енергоносії, послуги з підвищення тиску холодної води, з виплат заробітної плати, з виплат страхових внесків, податків тощо.

Станом на 01.07.2014 кредиторська заборгованість Водоканалу становить 45009 тис. грн. в тому числі:

- з оплати праці - 6 252 тис.грн.

- з податкових зобов'язань та обов'язкових платежів (ЄСВ) - 7 290 тис. грн.

- за електроенергію - 6 993,2 тис. грн.

- за інші поточні зобов'язання - 18 275 тис. грн.

Фінансовий стан підприємства ставить під загрозу належне виконання Підприємством функцій виробника житлово-комунальної послуги та стале забезпечення територіальної громади міста Херсона послугами водоспоживання.

За відсутності фінансової можливості, підприємством фактично не виконуються планово-попереджувальні ремонти обладнання та водопровідно-каналізаційних мереж. Також, не проводяться роботи по капітальному ремонту та заміні ветхих та аварійних мереж, що становлять із загальної протяжності мереж водопроводу 53 % та мереж водовідведення - 58 %, що безпосередньо впливає на якість надаваних Водоканалом послуг.

Передбачену в державному бюджеті компенсацію за різницю в тарифах підприємство не може отримати в повному обсязі через відсутність постійнодіючого механізму її погашення. Заборгованість на покриття різниці в тарифах для населення за послуги Водоканала станом на 01.07.2014 становила в сумі 83034,33 тис. грн., з яких у І півріччі 2014 року підприємством отримано всього 10853 тис. грн.

Причина збиткової діяльності Підприємства обумовлена, насамперед, невідповідністю рівня економічно-обгрунтованих витрат на виробництво послуг та діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення.

Фактично, у місті Херсоні з 01.11.2009року застосовувались тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення що виробляє МКП "ВУВКГ м. Херсона" для населення, бюджетних та інших споживачів, що затверджені рішенням сесії виконавчого комітету Херсонської міської ради від 29.10.2009 № 632 "Про тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що виробляє МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона" для населення, бюджетних та інших споживачів м.Херсона".

Діючий порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово - комунальні послуги". Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" від 9.07.2010 №2479-VI повноваження по встановленню тарифів на послуги водопостачання і водовідведення належать Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі Комісія).

Тарифи, які встановлювалися Комісією для населення з 1.02.2011 року, та з 1.03.2012 переглядались з великою затримкою та враховували лише неповне зростання вартості електроенергії з 0,5846 грн. за кВт./год. до 0,86 грн. за кВт./год (47%), вартість якої вже на 01.07.14 року вище на 28% та складає 1,186 грн. за кВт/год ( без ПДВ).

Щодо зростання цін на решту складових, тариф не коригувався. Лише тарифи, які встановлено для бюджетних установ та інших споживачів введені з 1.03.2014 року враховують економічно - обґрунтовані витрати на виробництво послуг.

Станом на 01.07.2014 року фактична собівартість послуг становить 8,23 грн./куб.м. (без ПДВ). У І півріччі 2014 року окупність тарифів для населення на послуги водозабезпечення становить лише 64,5%. Різниця між встановленими тарифами для населення та їх економічно обґрунтованою вартістю складає 3,81 грн. за 1м3 (не враховуючи ПДВ).

Зростання собівартості послуг водозабезпечення обумовлюється постійним зростанням елементів витрат. В першу чергу Водоканалу необхідно сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, проводити оплату за спожиту електроенергію, а також здійснювати придбання матеріалів, необхідних для безперервного процесу подачі води місту і відведенню стоків (ПММ, матеріали для усунення аварій та інше). Коштів, які надходять від реалізації послуг, недостатньо для повної оплати усіх витрат. Відсутність коштів для своєчасної оплати зобов'язань, призводить до нарахування Водоканалу штрафних санкцій за порушення умов договірних відносин а також по сплаті податків та обов'язкових платежів, що погіршує фінансовий стан Водоканалу.

Цілі та завдання зміни тарифів:

Основною метою доведення рівня тарифу до економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг є виведення підприємства з кризового стану та надійного забезпечення громади міста Херсона якісними послугами централізованого водопостачання та водовідведення, а також:

- забезпечення стабільної роботи системи водопостачання і водовідведення міста;

- здійснення 100% розрахунку за електроенергію;

- здійснення своєчасної оплати податків, оплати заробітної плати та виконання інших зобов'язань;

- не допущення нарахування штрафних санкцій у зв'язку з несвоєчасним виконанням зобов'язань по сплаті податків та зборів та за договірними зобов'язаннями;

- своєчасне та якісне виконання планово-попереджувальних та аварійно-відновлювальні робіт на мережах водопостачання та водовідведення;

- виконання заходів інвестиційної програми, які спрямовані на зниження енергоспоживання та втрат води, поліпшення якості води та інші цілі.