• 001-top-banner-1.png
  • 0001-top-banner-2.png
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 12.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 25.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg

Сохранить

Вакансії

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наявність черг

Категорія: Все про водоміри

Які лічильники допускаються для обліку води?

Для обліку води допускаються водолічильники, які згідно Покажчика засобів вимірювальної техніки занесені до Державного реєстру України.

 

Як і ким визначається калібр водолічильника?

Калібр водолічильника визначається проектом на підставі виданих Водоканалом споживачеві вихідних даних (технічних умов) на проектування водомірного вузла для комерційного обліку.

 

Де повинні встановлюватися прилади обліку води?

Відповідно до п. 5.2. «Правил» №190 вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі балансової належності мереж виробника та споживача, або за згодою виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу.

 

Чому розрахунок за водопостачання не може вестися за водолічильником холодної води, якщо на вводі гарячого водопостачання немає засобу обліку і ввід не опломбований ?

Відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21.07.2005 №630, оплата послуг за показниками квартирних засобів обліку провадиться лише у разі здійснення обліку в усіх точках розбору холодної та гарячої води у квартирі незалежно від наявності засобів обліку на вводах у багатоквартирний будинок.

 

Протягом якого часу повинні прийматися до розрахунку водолічильники у споживачів?

Відповідно до п. 32 підпункту 9 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, виконавець зобов’язаний за заявою споживача забезпечувати взяття на абонентський облік квартирних засобів обліку у тижневий термін.

 

Як ведуться розрахунки з пільговиками за наявністю водолічильника, якщо не всі члени сім'ї  мають пільги,  або мають різні пільги ?

Відповідно до п. 22 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, показання засобів обліку розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначених законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи користування послугами, на які надаються пільги та субсидії

з централізованого постачання холодної води – 2,4 куб. метра на одну особу на місяць (за наявності централізованого постачання гарячої води), 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води;

з централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;

з централізованого водовідведення – 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць.

У разі, якщо частина споживання води особою, що має льготу, перевищує соціальну норму, різниця між фактично спожитою водою і соціальною нормою сплачується за повним тарифом.

 

Хто має право проводити повірку водолічильників?

У статті 28, п. 5 ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» зазначено, що повірка засобів вимірювальної техніки проводитьсятериторіальними органами, уповноваженими на її проведення. У разі, якщо територіальні органи через відсутність відповідних еталонів не можуть провести повірку окремих типів засобів вимірювальної техніки, повірка цих засобів проводиться метрологічними центрами, уповноваженими на її проведення.

Повірка здійснюється посадовими особами територіальних органів і метрологічних центрів - державними повірниками, атестованими у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

 

Чому абонент не може відмовитися від розрахунку за показниками приладу обліку? Які заходи має право застосувати Водоканал у разі відмови абонента повіряти лічильник води?

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", а також п. 3.1 «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 № 936/15627, облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання та споживачами за допомогою засобів вимірювальної техніки.

Нормативними документами відмова від ведення розрахунків за приладами обліку не передбачена.
Водоспоживання без водолічильника вважається безобліковим. Нарахування за безоблікове водокористування проводитися згідно п.3.3 «Правил», тобто по пропускній здатності труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м /сек і дії її повним перерізом до дня установки приладів обліку, їх пломбування та виписки відповідного акту, що становить 9924,77 грн на місяць.

1,26м3 х 30 днів х 24 години = 907,2 м3

907,2м3х 10,93 грн.= 9915,70 грн.,

де 1,26 м3 — пропускна спроможність трубопроводу діаметром 15мм.