Послуги
Стан мереж, підготовка води, очистка стоків, перелік послуг, права споживачів, послуги в Україні та світі

Скид стічних вод з перевищенням нормативів

Служба екологічно-санітарного контролю та контролю стічних вод підприємства здійснює контроль за якістю стічних вод, що скидаються підприємствами міста в міську комунальну систему каналізації шляхом відбору проб стічних вод з контрольних каналізаційних колодязів підприємств та виконання хіманалізів.

Періодичність відбору проб стічних вод підприємств міста визначається затвердженим графіком.

Аналізи відібраних проб стічних вод проводяться в аналітичній лабораторії міських очисних споруд висококваліфікованими спеціалістами. За результатами хіманалізів визначаються фактичні концентрації забруднюючих речовин у стічних водах підприємства і робиться висновок щодо наявності або відсутності у них перевищень нормативних показників забруднюючих речовин та наскільки агресивні можуть бути їх стічні води.

Даний контроль проводиться на підставі місцевих «Правил приймання стічних вод підприємств у міську комунальну систему каналізації», затверджених рішенням виконкому Херсонської міської ради від 17.08.2004 № 332 та «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», зареєстрованих Мінюстом України 15.01.2018 за №56/31508, які набрали чинності з 02.02.2018.

У разі виявлення перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин у відібраній пробі стічної води спеціалісти служби екологічно-санітарного контролю направляють підприємству – порушнику повідомлення про встановлені перевищення та проводить нарахування за підвищеним тарифом.

Неочищені, понаднормативно забруднені стічні води, які скидаються в міську каналізаційну мережу від підприємств міста можуть призвести до негативних наслідків пов’язаних із здоров’ям персоналу підприємства, порушенням роботи каналізаційних мереж та споруд, виникненням аварійних ситуацій, загибелі активного мулу на міських очисних спорудах каналізації, порушенням біологічного очищення стічних вод, і як наслідок – скид  недостатньо очищених стічних в поверхневі водні об’єкти.

Чому Водоканал не може виконувати ремонтні работи на мережах, які не знаходяться у нього на […]

Розподільник

Для забезпечення цілодобового водопостачання та водовідведення необхідна злагоджена та безперебійна робота складного комплексу інженерних мереж […]

Середнє споживання у 2017 році на одне домогосподарство (багатоповерхові будинки): Водопостачання: 78,91 м3/рік (499,39 грн) […]

Розподільник

Питна вода в Херсоні добувається виключно з підземних джерел. Водоканал експлуатує  152 артезіанські свердловини глибиною […]

Міські очисні споруди каналізації щодобово очищують 45-50 тис м3 стоків. Стічні води від споживачів (населення […]

Розподільник

Для запобігання поширенню в весняно-літній період інфекційних захворювань через питну воду щорічно проводиться дезінфекція водопровідних […]