Послуги
Стан мереж, підготовка води, очистка стоків, перелік послуг, права споживачів, послуги в Україні та світі

Скид стічних вод з перевищенням нормативів

Служба екологічно-санітарного контролю та контролю стічних вод підприємства здійснює контроль за якістю стічних вод, що скидаються підприємствами міста в міську комунальну систему каналізації шляхом відбору проб стічних вод з контрольних каналізаційних колодязів підприємств та виконання хіманалізів.

Періодичність відбору проб стічних вод підприємств міста визначається затвердженим графіком.

Аналізи відібраних проб стічних вод проводяться в аналітичній лабораторії міських очисних споруд висококваліфікованими спеціалістами. За результатами хіманалізів визначаються фактичні концентрації забруднюючих речовин у стічних водах підприємства і робиться висновок щодо наявності або відсутності у них перевищень нормативних показників забруднюючих речовин та наскільки агресивні можуть бути їх стічні води.

Даний контроль проводиться на підставі місцевих «Правил приймання стічних вод підприємств у міську комунальну систему каналізації», затверджених рішенням виконкому Херсонської міської ради від 17.08.2004 № 332 та «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», зареєстрованих Мінюстом України 15.01.2018 за №56/31508, які набрали чинності з 02.02.2018.

У разі виявлення перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин у відібраній пробі стічної води спеціалісти служби екологічно-санітарного контролю направляють підприємству – порушнику повідомлення про встановлені перевищення та проводить нарахування за підвищеним тарифом.

Неочищені, понаднормативно забруднені стічні води, які скидаються в міську каналізаційну мережу від підприємств міста можуть призвести до негативних наслідків пов’язаних із здоров’ям персоналу підприємства, порушенням роботи каналізаційних мереж та споруд, виникненням аварійних ситуацій, загибелі активного мулу на міських очисних спорудах каналізації, порушенням біологічного очищення стічних вод, і як наслідок – скид  недостатньо очищених стічних в поверхневі водні об’єкти.

З 1 травня до 1 жовтня в місті працює п’ять фонтанів, які знаходяться на балансі […]

Розподільник

Вдруге міськвиконком дозволяє полив зелених насаджень не тільки вночі, а і вдень*. Таке рішення стало […]

«Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» є обов’язковими для […]

Розподільник

Які застосовуються заходи? Вимірюється тиск води на вводі в будинок (на першому поверсі) і в […]

Коли виникає потреба? У разі необхідності проведення ремонтних робіт або у разі спірних ситуацій Хто […]

Розподільник

Які застосовуються заходи? Відбираються проби води, виконується її аналіз. Визначається причина. Вживаються заходи з її […]