Послуги
Стан мереж, підготовка води, очистка стоків, перелік послуг, права споживачів, послуги в Україні та світі

Скид стічних вод з перевищенням нормативів

Служба екологічно-санітарного контролю та контролю стічних вод підприємств здійснює контроль за якістю стічних вод, що скидаються підприємствами міста в міську комунальну систему каналізації шляхом відбору проб стічних вод з контрольних каналізаційних колодязів підприємств.

Даний контроль проводиться на підставі вимог  ” Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Херсона” , затверджених рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від  19.02.2019 №54 (далі – місцеві Правила) та «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316. Місцевими Правилами споживачам міста Херсона встановлено єдині нормативи скиду стічних вод та визначено порядок нарахування плати за понаднормативний скид стічних вод.

Періодичність відбору проб стічних вод підприємств міста визначається затвердженим графіком.

Аналізи відібраних проб стічних вод проводяться в аналітичній лабораторії міських очисних споруд каналізації міста Херсона висококваліфікованими спеціалістами. За результатами хіманалізів визначаються фактичні концентрації забруднюючих речовин у стічних водах підприємства і робиться висновок щодо наявності або відсутності у них перевищень нормативних показників забруднюючих речовин та наскільки агресивні можуть бути їх стічні води для нормальної роботи каналізаційних мереж, споруд та міських очисних споруд каналізації.

У разі виявлення перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин у відібраній пробі стічної води спеціалісти служби ЕСК та КСВП  направляють підприємству – порушнику повідомлення про встановлені перевищення та проводить нарахування плати  за скид стічних вод з перевищенням  (ДК)  забруднюючих речовин.

Неочищені, понаднормативно забруднені стічні води, які скидаються в міську каналізаційну мережу від підприємств міста можуть призвести до негативних наслідків пов’язаних із здоров’ям обслуговуючого персоналу міськводоканалу, порушенням роботи каналізаційних мереж та споруд, виникненням аварійних ситуацій, які можуть бути вкрай небезпечними та призвести до техногенної катастрофи в межах району, міста та навіть України.

На сьогодні трапляються випадки скидання до міських систем централізованого водовідедення стічних вод із вмістом жирів, нафтопродуктів, сміття, піску, шкідливих речовин та агресивних хімічних сполук, а також інших заборонених до скидання в міську каналізацію речовин, які руйнують каналізаційні мережі та порушують технологічні регламенти роботи очисних споруд каналізації МКП “ВУВКГ м. Херсона» та можуть призвести до загибелі активного мулу на міських очисних спорудах каналізації.

Одним з показників по якому виявлено найбільше перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин є фосфати. Потрапляючи разом з стічними водами  в річки та водойми вони стають відмінним живильним середовищем для водоростей, які  починають буйно рости та цвісти, поглинаючи кисень, який необхідний для риби, раків та інших мешканців, забруднюючи водойми продуктами життєдіяльності. Через надлишок фосфатів у водоймах змінюється хімічний склад води.

Дотримання вимог Правил створює належне правове підґрунтя для захисту життя і здоров’я херсонців від негативного впливу, спричиненого забрудненням навколишнього середовища стічними водами дасть можливість підвищити надійність і безпеку роботи мереж централізованого водовідведення і міських очисних споруд, забезпечить екологічну безпеку довкілля.

Природа завжди була однією з основних та абсолютних цінностей, які людина усвідомлює, незважаючи на період історії, вік чи матеріальний стан. Питання охорони довкілля мають бути пріоритетними для будь-якої влади, а усвідомлення своєї власної відповідальності за навколишній світ має стати основою формування людини-особистості.

Калькуляції вартості інших робіт (послуг) Обслуговування водолічильників

Розподільник

Чому Водоканал не може виконувати ремонтні работи на мережах, які не знаходяться у нього на […]

Питна вода в Херсоні добувається виключно з підземних джерел. Водоканал експлуатує  157 артезіанських свердловин глибиною […]

Розподільник

Міські очисні споруди каналізації щодобово очищують 45-50 тис м3 стоків. Стічні води від споживачів (населення […]

Для запобігання поширенню в весняно-літній період інфекційних захворювань через питну воду щорічно проводиться дезінфекція водопровідних […]

Розподільник

«Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» є обов’язковими для […]

EnglishУкраїнська